Malmö Queer Film Festival / MQF 2017

Hur tillgängliga är egentligen biografer och filmfestivaler? Kulturen? Hur tillgängligt är HBTQ+ -communityt?

I år tar MQF upp frågor om tillgänglighet – eller snarare bristande tillgänglighet. På samma sätt som queers fortfarande kan ha svårt att få tillgång till det normativa majoritetssamhället, så är det ofta svårt och ibland rent omöjligt för människor med normbrytande funktion, kropp eller sätt att tänka, känna och vara, att få tillgång till allmänna rum: att komma in i en föreningslokal där det finns flera trappsteg vid ingången, att komma in på en queer klubb när ’lookism’ (utseendenormer) reglerar den önskade publiken eller helt enkelt att se en film på bio då de flesta biosalongerna har två rullstolsplatser som mest. Tillgänglighet är inte en självklarhet för alla.

Varför väljer en queer filmfestival att belysa temat funktionsnormer? 
För att inte alla queers har normfungerande kropp, hjärna eller själ. För att filmerna om ’queera funkisar’, transpersoner, intersex, bisexuella, asexuella, pansexuella, flator och bögar med funktionsvariation, väldigt sällan når ut på biograferna. För att det finns queer konstnärer som aldrig kommer in i kulturvärlden pga för många trappor eller för mycket stress. För att vi inte kan namnet på någon queer skådespelare med Downs syndrom. För att representation av funktionsvariation så gott som alltid utgår ifrån vithets- och heteronormer. För att så få pjäser blir teckenspråktsolkade. För att det är så ofta som det talas om kategorier istället för individer. Den som befinner sig i intersektionen av fler än en förtryckt grupp är extra utsatt. För även i queercommunityt finns det outtalade förväntningar på utseende, funktion, sexualitet och könsidentitet.

Varför använder sig inte fler biografer av mer flexibla lösningar, där t.ex. stolrader kan plockas bort och bli platser för rullstol eller permobil? Varför finns det ingen enkel möjlighet att söka pengar för teckenspråkstolkar vid kulturella arrangemang? Varför finns det så få filmer som har syntolkning – och de som finns är i regel väldigt normativa?

Vi förstår även bättre nu efter månader av arbete med organisering av MQF med tillgänglighetsperspektiv, att full tillgänglighet för alla är en utopi. Men vi ger inte upp! Vi accepterar inte att människor nekas tillgång till kultur, vare sig som som konsumenter eller producenter, bara för att det är krångligt att organisera! Och det är vi som kulturarrangörer, vi som queera aktivister och i synnerhet vi med funktionsprivilegier som har ett ansvar att öka tillgängligheten. Vi vill och måste kämpa tillsammans för tillgänglighet för så många som möjligt.

I samband med organiseringen av MQF fick vi ett mail som vi vill citera:
“It is so important to boost the spirit of solidarity and familiarity between queer and crip cultures by remembering that the battles for visibility and equality come in many forms and shapes!”
Välkommen till årets MQF!

Malmö Queer Film Festival 2017
How accessible are cinemas and film festivals and culture? How accessible are LGBTQ+ communities?

This year, Malmö Queer Film festival is asking question about accessibilities of culture and LGBTQ+ communities. We are screening films about non-normative sexualities, gender identities and (dis)abilities, and we are trying to make MQF a little more accessible for as many as possible.

MQF will be opening with a performance, short films from Malmö and discussions with guests. There will be lots of time between the films to get your energy back for more films, so that more people to be able to attend the whole festival.

On Saturday MQF’s focus will be on gender, gender identity and sexuality. We will have a panel discussion about experiences of (in)accessibility to queer communities when living with (dis)abilities.
The day will end with YES WE FUCK, a film that developed from a sex-positive crip-project.

Sunday will start with international short films. SINS INVALID presents queer burlesque, that includes more that the usual norm-bodies. After the film we will have a discussion about accessibility to the production-side of (queer) culture for artists with (dis)abilities and about ‘inspiration porn’.

MQF will close with the screening of the beautiful film VARJE GÅNG JAG SER DIG – the only film in the program that will have audio description for the visually impaired/Blind.

Both the opening and the discussions will be translated into Swedish sign-language.
Most of the films will be screened with subtitles, som with captions (please do check in the film-facts – some of the films have only English subtlitels).
We have done our best to create a film festival that is as calm and hazard free as possible.

Welcome till MQF 2017!