Att angöra en brygga

På Ensamholmen i Stockholms skärgård väntar ett sällskap på en segelbåt på väg från Stockholm. Man har på ön kokt kräft- or och gjort allt i ordning för kvällens stora kräftskiva. De fyra personer som kommer ut med segelbåten har emellertid spriten med sig. "Kräftor kräva dessa drycker" som en gång Albert Engström formulerade det på en affisch inför omröstn- ingen om totalförbud i Sverige. 

De fyra i båten är rena söndagsseglare. Medan skymningen fal- ler över den stockholmska skärgården gör de upprepade, mer och mer desperata försök att lägga till vid öns brygga nedan- för huset där kräftorna väntar. 

Alla försök att få den erforderliga kontakten mellan båten och land misslyckas skändligen i en rad notoriska oturlighet- er. Slutligen är alla så desperata att man äter kräftorna i land utan brännvin och på båten konsumeras brännvinet utan kräf- tor. Katastrofen är ett faktum. När båten äntligen lyckas angöra bryggan, är allting försent.

Projekt / Serie / Festival: 
Jul på Panora

För tillfället är inga visningar inplanerade.