Arbetar Filmfestivalen

Välkomna till Arbetar Filmfestivalen den 8-10 november!
Se program här: http://www.nlff.se/

Arbetar Filmfestivalen är ingen vanlig filmfestival, utan en plattform för en ny arbetarrörelse. Festivalen startades i maj 2017 av filmkollektivet RåFILM, i samarbete med bl a ABF och ett flertal fackförbund. I fokus står samtal och möten för lärande, för att hitta nya visioner och framtida samarbeten. Vi är Nordens hittills enda arbetarfilmfestival, där film och samtal används för att väcka viktiga frågor och få nya perspektiv. Med Malmö som nav vill vi även samla och sprida arbetarfilm i Norden och världen. 

 

Nordic Labour Film Festival   

Welcome to Nordic Labour Film Festival 8th to 10th of November! 
Have a look at the program here: http://www.nlff.se/
 
Nordic Labour Film Festival is not a regular film festival, but a platform for a new workers' movement. The festival was started in May 2017 by RåFILM, in collaboration with, among others, ABF and a number of labour unions. The focus is on conversations and meetings for learning, for finding new visions and future collaborations. We are Scandinavia's only labour film festival so far, where film is used to raise important issues and gain new perspectives. With Malmö as a hub, we also want to gather and spread labour films in the Nordic countries and globally.