NORDIC LABOUR FILM FESTIVAL 2017 // ARBETAR FILMFESTIVALEN 2017

Click here to see the FESTIVAL PROGRAM and information about the films >> 

NLFF is part of a growing global movement of labour film festivals around the world. This is the first edition of the Nordic festival - organized by filmmaker-collective RåFILM. It is also the starting point for long-term collaboration together with the Swedish trade unions and ABF (the Workers’ Educational Association). We want to encourage discussion of the conditions for both employees and the unemployed, and even the role of trade unions in their meeting with culture. Film and culture can be used as tools to highlight issues for the public, political representatives, media and union members. So we will continue to organise film screenings throughout the year under the banner LabourDOX and aim to spread the annual festival to other places in the Nordic region.

Klicka här för att se FESTIVALPROGRAMMET och information om filmerna >> 

NLFF, är en del av en växande global rörelse av festivaler för arbetarfilm i världen. Detta är första upplagan av festivalen i Norden som organiseras av filmkollektivet RåFILM. Vi vill se detta som ett startskott för ett långvarigt samarbete med svenska fackförbund och ABF. Målet är att uppmuntra till samtal om anställdas/anställningslösas villkor och fackförbundens roll i möte med kulturen. Film och kultur är ett verktyg för göra frågor mer lättillgängligt för allmänheten, politiska företrädare, media och fackföreningsmedlemmar. Därför kommer vi även fortsätta med filmvisningar under året under namnet LabourDOX och i framtiden utöka den årliga festivalen till fler platser i Norden.