Margarita with a Straw

Laila är en rättfram student, med en passion för musik och en bit av wanderlust som strider mot familjens önskemål. Med sin öppenhet och ohämmade entusiasm för livet under den termin som hon tillbringar i New York, förälskar sig Laila i personer av båda könen.
Filmen nedspelar aldrig Lailas funktionshinder och hur det påverkar hennes historia, men det handlar inte om det. Margarita with a Straw är berättelsen om en ung kvinnas resa mot självinsikt i sin bisexualitet.

English:
Laila is a perky student from India, with a passion for music and a little bit of wanderlust that directly conflicts with her family’s wishes. While pursuing a degree abroad at NYU, Laila’s openness to life and unbridled enthusiasm brings her into the romantic orbit of peers from both genders. The film never downplays her disability and the way it affects her story, but it’s not about that. Margarita with a Straw is about a young woman journey of self-discovery in her bisexuality.

Projekt / Serie / Festival: 
Malmö Queer Film Festival

För tillfället är inga visningar inplanerade.