Lesbian Factory

När Fast Fame Electronic-fabriken i Taiwan stängde 2004 blev 125 filippinska kvinnor av med sina jobb och möjligheter till försörjning. Med stöd från TIWA (The Taiwan International Workers Association) organiserade sig kvinnorna för att kräva sina rättigheter. I den här unika dokumentären delar sex lesbiska par med sig av sina erfarenheter av kärlek, familj, migration och arbete. LESBIAN FACTORY visar hur queer sexualitet och klasskamp går samman på konkreta sätt. 

English:  
When the Fast Fame Electronic Factory in Taiwan closed in 2004, 125 Philippine women became lost their jobs and opportunities to support themselves. With the support of TIWA (The Taiwan International Workers Association), the women organized themselves to claim their rights. In this unique documentary, six lesbian couples share their experiences of love, family, migration and work. LESBIAN FACTORY shows how queer sexuality and class struggle merge in very practical ways.

Projekt / Serie / Festival: 
Malmö Queer Film Festival

För tillfället är inga visningar inplanerade.