Antropocen - människans epok + regissörssamtal

I anslutning till öppnandet av utställningen ANTROPOCEN (15/2-7/6 2020) på Malmö Museer visas filmen ANTROPOCEN - MÄNNISKANS EPOK åter på biograf Panora.

Två av konstnärerna/regissörerna, Edward Burtynsky och Nicholas de Pencier, som skapat både utställningen och filmen närvarar på visningen och håller ett samtal med publiken efter filmen. Samtalsledare är Ludwig Bengtsson Soneson från Centrum för miljö och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet.

ANTROPOCEN - MÄNNISKANS EPOK
En filmisk resa genom mänsklighetens massiva påverkan på jorden, som har tagit oss in i en ny geologisk tidsålder. Filmteamet bakom Antropocen - människans epok har rest till sex kontinenter och 20 länder för att dokumentera och visa hur människan förändrat jorden. En dokumentär som beskrivits som lika vacker som förfärande, med berättarröst av Alicia Vikander.

För tillfället är inga visningar inplanerade.