Digitalt Lab

I samarbete med en rad regionala verksamheter håller vi på att etablera ett Digitalt Lab i vår nya biograf. Det digitala labbet ska ta vara på, samordna och utveckla den tekniska kompetens som finns hos olika aktörer som verkar i regionen. 

Labbet ska verka för att biografer, publika visningslokaler, filmfestivaler och andra visningsarrangörer ska kunna använda teknik för att skapa bredd och vidareutveckla innehåll inom film, rörlig bild och annan kultur. 

Verksamhetens syfte är att utveckla en digital plattform med spetskompetens, där vår nya biograf som teststation, utifrån demokrati- och tillgänglighetsaspekter och i samverkan med andra biografer och aktörer, ska undersöka framtidens möjligheter inom den digitala utvecklingen på filmområdet.

Labbet ska skapa förutsättningar för att snabbt kunna möta, hantera och agera på de utmaningar och problemställningar som dyker upp under resans gång och ha beredskap för det som ännu inte är definierat, samt verka för kompetensutveckling inom området.
 
Verksamheten ska söka ytterligare samarbeten med andra viktiga aktörer inom området i såväl Sverige som internationellt, och aktivt söka efter kompletterande finansiering för att skapa ett långsiktigt forskningsprojekt.